Ημέρα: 28 Μαρτίου 2022

Θα ασκήσω VETO………Θα ασκήσω VETO………

Ο όρος VETO, σημαίνει παρεμποδίζω και πρόκειται για έναν αρχαίο όρο λατινικής προέλευσης. Η λέξη αυτή ως όρος μας φέρνει πίσω στα πρώτα χρόνια εφαρμογής της συγκεκριμένης πρακτικής, στην Αρχαία