Ημέρα: 6 Οκτωβρίου 2021

Παράταση αναστολής λειτουργίας για την Πέμπτη 07.10.2021 και την Παρασκευή 08.10.2021Παράταση αναστολής λειτουργίας για την Πέμπτη 07.10.2021 και την Παρασκευή 08.10.2021

Με απόφαση του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου κ. Συριγωνάκη Ν. αποφασίστηκε η «Παράταση Αναστολής της Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου» για την Πέμπτη 07.10.2021 και