Ημέρα: 3 Ιανουαρίου 2021

Ενισχυτική ΔιδασκαλίαΕνισχυτική Διδασκαλία

Όσοι κηδεμόνες ενδιαφέρονται για την ενισχυτική διδασκαλία, να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν στο e-mail του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 10:00 π.μ.